Uprzejmie informujemy, że telefon do pogotowia ciepłowniczego nr 52 357 62 36 przy ul. Św.Ducha 65 w Inowrocławiu zostaje wyłączony.
Z dniem 01.12.2020 r. wszelkie zlecenia/awarie prosimy zgłaszać do dyspozytora zmianowego zakładu pod numer telefonu: 52 354 11 12.
centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec
Terminarz odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych
Odbiorcy energii cieplnej zasilani poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1Uwaga: podane terminy odczytów w następujących miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień - dotyczą odbiorców energii cieplnej z zamówioną mocą cieplną dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej.