centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Taryfa

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło dnia 17 października 2022 r. Nr 691 (1951).

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.

Zmieniona Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.105.2022.MNI z dnia 27 stycznia 2023r. ogłoszona Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 46 (2234) 27 stycznia 2023r.

Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 11 lutego 2023r.

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło dnia 17 października 2022 r. Nr 691 (1951).

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło dnia 06 września 2021r. Nr 249 ( 1025)
Obowiązuje od dnia 24 września 2021r..

Zmieniona Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.4.2022.ASz1 z dnia 24 maja 2022r. ogłoszona Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 321 (1581) 24 maja 2022r.

Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 08 czerwca 2022r.
  1. Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.38,2022.ASz1 z dnia 24 maja 2022r. 

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło dnia 06 września 2021r. Nr 249 ( 1025)
Obowiązuje od dnia 24 września 2021r..
Zmieniona Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.4.2022.ASz1 z dnia 14 lutego 2022r. ogłoszona Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 96(1357) 14 lutego 2022r.

Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 01 marca 2022r.
  1. Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.24.2021.ASz1 z dnia 06 września 2021r.
  2. Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.4,2022.ASz1 z dnia 14 lutego 2022r. 

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło dnia 06 września 2021r. Nr 295 (1025)

Obowiązuje od dnia 24 września 2021r.

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło dnia 26 maja 2020r. Nr 106 (449)

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2020r.
Zmieniona Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.7.2021.ASz1 z dnia 26 lutego 2021r. ogłoszona Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 50(780) dnia 26 lutego 2021r. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 15 marca 2021r.

"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło, dnia 26 maja 2020r. Nr 106 (449)

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2020r. 

Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.9,202,ASzl z dnia 26 maja 2020r.


"Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 11 marca 2019r. poz. 1460 

Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019r. do dnia 07 listopada 2019r.
Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.51.2018.2019.ASP z dnia 06 marca 2019r. 

Zmieniona Decyzją Prezesa URE, ogłoszona jest Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 261 dnia 23 października 2019r.
Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 08 listopada 2019r.


opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 5 czerwca 2017r. poz. 2412 

Obowiązuje od dnia 18 lipca 2017r. 
Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.10.2017.ASI z dnia 31 maja 2017r.Pobierz darmowy program Adobe Reader – Jeśli nie posiadasz programu do otwierania plików PDF, możesz pobrać go, klikajac na obrazku po lewej.

Reklamacje
  • Jeżeli masz wątpliwości dotyczące otrzymanej faktury,
  • nieprawidłowo wpisane są dane Odbiorcy na fakturze,
  • uważasz, że pobrałeś ciepła mniej niż to wynika z naliczeń,
  • masz wątpliwości do prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • nie są w Twoim przekonaniu dotrzymane standardy jakościowe,
  • masz zastrzeżenia do sposobu przeprowadzonych usług konserwacyjnych

– możesz liczyć na załatwienie każdej reklamacji, wniosku – złóż tylko pismo bądź skontaktuj się telefonicznie z działem Sprzedaży i Obsługi Klienta, tel. 052 354 11 09 lub 052 354 11 10.