centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Plan wprowadzania ograniczeń

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:
  • • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 716 )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz.U. z 2007 r. Nr 133 poz. 924 )

Pobierz plik w formacie .pdf