Uprzejmie informujemy, że telefon do pogotowia ciepłowniczego nr 52 357 62 36 przy ul. Św.Ducha 65 w Inowrocławiu zostaje wyłączony.
Z dniem 01.12.2020 r. wszelkie zlecenia/awarie prosimy zgłaszać do dyspozytora zmianowego zakładu pod numer telefonu: 52 354 11 12.
centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Plan wprowadzania ograniczeń

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:
  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 755 )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz.U. z 2007 r. Nr 133 poz. 924 )

Pobierz plik w formacie .pdf