centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Odczyt ciepłomierzy

Podaj stan licznika

Imię i nazwisko:  


Adres e-mail:  


Adres licznika:  


Numer licznika:  


Stan na dzień [RRRR-MM-DD]:  


Energia [GJ]:  


Przepływ całkowity [m3]:  


Przepływ chwilowy [m3/h]:  


Czas pracy [h]:  


UwagiWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław w celu podania odczytu licznika.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.