centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Odczyt ciepłomierzy

Podaj stan licznika

Prosimy wysłać e-maila na adres bok@zec.inowroclaw.pl

W treści maila prosimy podać:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Adres licznika
 4. Numer licznika
 5. Stan na dzień [RRRR-MM-DD]
 6. Energia [GJ]
 7. Przepływ całkowity [m3]
 8. Przepływ chwilowy [m3/h]
 9. Czas pracy [h]

Wysłanie e-maila wiąże się ze zgodą na następujące punkty:
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław w celu podania odczytu licznika.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.