centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Usługi Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przyłączenie do m.s.c. Inowrocław

Jeżeli chcesz, aby twoja nieruchomość została podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej – zgłoś się do działu Technicznego przy ulicy Torowej 40 w Inowrocławiu z wypełnionym wnioskiem o przyłączenie węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej.

Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny,
 • odpis rejestru, do którego jest wpisany Odbiorca,
 • pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca umowę nie jest wpisana do rejestru,
 • odpis decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • odpis zaświadczenia o numerze indentyfikacyjnym REGON,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który będzie określał położenie obiektu w stosunku do istniejącej sieci cieplnej oraz innego uzbrojenia terenu.

Po uzgodnieniu optymalnych warunków dla obu stron – spisana zostanie umowa o przyłącze, w której określony zostanie zakres i sposób finansowania budowy przyłącza, węzła cieplnego, termin rozpoczęcia dostawy ciepła oraz wydane zostaną warunki techniczne.

Rozpoczęcie dostawy ciepła
Jeszcze tylko jedna mała formalność – podpisanie umowy sprzedaży ciepła. Jej podpisanie stanowi podstawę rozpoczęcia dostawy ciepła – oczywiście po spełnieniu warunków technicznych, takich jak odbiór przyłącza i węzła cieplnego oraz urządzeń pomiarowych. Jeżeli wszystko jest załatwione pozytywnie – dostawę ciepła do obiektu rozpoczniemy na życzenie odbiorcy w terminie uzgodnionym przez obie strony.

Jaki węzeł cieplny wybrać?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń połączonych rurociągami w sposób umożliwiający automatyczną transformację parametrów czynnika pochodzącego z sieci ciepłowniczej na parametry instalacyjne występujące u zamawiającego. Może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie dociera ciepło z miejskiej sieci cieplnej, gdyż układy te można ze sobą konfigurować w zależności od funkcji jakie ma spełniać, od zapotrzebowania mocy, od wielkości pomieszczenia, w którym ma być zamontowane.

Można wyróżnić następujące typy węzłów ciepłowniczych:
 • jednofunkcyjny – przeznaczony do pracy tylko z jednym odbiornikiem ciepła:
 • instalacją centralnego ogrzewania
 • instalacją ciepłej wody użytkowej
 • instalacją technologiczną
 • dwufunkcyjny – umożliwia niezależną pracę:
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
 • instalacji ciepłej wody użytkowej i wentylacji
 • trójfunkcyjny – umożliwia pracę:
 • instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji.

Kompaktowy wymiennikowy węzeł cieplny wyposażony jest w następujące urządzenia:
 • wymiennik ciepła,
 • regulator pogodowy,
 • zawory regulacyjne: c.o, c.w.u., c.v.,
 • regulator różnicy ciśnień i przepływu,
 • pompy obiegowe: c.o., c.v.,
 • pompę cyrkulacyjną c.w.u.,
 • stabilizator temperatury c.w.u.,
 • armaturę kontrolno-pomiarową (termometry, manometry),
 • siłowniki zaworów regulacyjnych,
 • licznik ciepła sumujący,
 • licznik ciepła dla c.o, (na życzenie odbiorcy).

Kompaktowy węzeł cieplny zapewnia użytkownikom:
 • pełne bezpieczeństwo wygodę i niezawodność w odbiorze ciepła z m.s.c.,
 • dużą swobodę w dostosowaniu ich gabarytów do pomieszczeń,
 • regulację dostarczanej ilości ciepła,
 • precyzyjne zaprogramowanie oczekiwanej temperatury pomieszczeń w ściśle określonych cyklach czasowych,
 • prostą obsługę,
 • zabezpiecza instalacje odbiorcze przed wzrostem temperatury, ciśnienia.
Jaki węzeł cieplny wybrać? 1
Jaki węzeł cieplny wybrać? 2
Jaki węzeł cieplny wybrać? 3

ZEC Sp. z o.o. oferuje również usługi w zakresie eksploatacji wewnętrznej instalacji c.o., m.in.:

 • zabezpieczenie grzejnika w przypadku jego awarii,
 • usuwanie przecieku na grzejnikach, urządzeniach, odpowietrznikach wraz z ewentualną wymianą uszczelki i innych uszczelniaczy, zaworów, kryz, odpowietrzników,
 • naprawa awaryjnych pęknięć instalacji c.o. (piony, poziomy, gałązki) z wymianą rur,
 • likwidacja niedogrzewań powstałych na skutek niedrożności kryzy, zaworu termostatycznego,
 • likwidacja zapowietrzeń instalacji c.o. lub pojedynczego grzejnika,
 • wymiana grzejników,
 • regulacja zaworu termostatycznego,
 • regulacja pionu centralnego ogrzewania,
 • płukanie instalacji c.o. oraz c.w.u.