centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Dezynfekcja instalacji ciepłej wody

Termiczna dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej ukierunkowana jest na eliminację Bakterii Legionella Pneumophila. W Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu może być realizowana poprzez okresowe podwyższenie temperatury ciepłej wody użytkowej do temperatury ≥  70 C wyłącznie w  okresie grzewczym, gdy są odpowiednie parametry wody w sieci ciepłowniczej.

Metoda ta polega na podwyższeniu temperatury wody w całym obiegu i płukaniu miejsc wylotowych wodą o wysokiej temperaturze. Bardzo ważna jest osiągnięta temperatura wody i czas płukania miejsc wylotowych. Zaleca się dezynfekcję termiczną przy temperaturze  ≥  70 C i płukanie miejsc wylotowych ( każdego punktu poboru) przez  kilkanaście minut.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta, tel. 52 354 11 09  lub 52 354 11 10.


  1. Regulamin
  2. Wniosek o przeprowadzenie dezynfekcji
  3. Oświadczenie Odbiorcy
  4. Protokół przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.