centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Dane do audytora

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej i bieżącym stanie sieci ciepłowniczej w ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu za 2021r. w myśl zapisów § Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92 z dnia 1 II 2007r.)

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że energia cieplna wytwarzana w naszych źródłach w 100% pochodzi ze spalania węgla kamiennego.
Wiemy, że w dziedzinie energetyki cieplnej oddziaływanie na środowisko jest nieuniknione. Zatem podstawową przesłanką przyjętej strategii rozwoju miasta uzdrowiskowego Inowrocławia jest jego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ściśle związany z ochroną środowiska. Od wielu lat spółka nasza dąży do stworzenia takich rozwiązań technicznych, aby jej działalność w jak najmniej szkodliwy sposób oddziaływała na środowisko naturalne.

W związku z powyższym działania ZEC Inowrocław Sp. z o.o. ukierunkowane są na następujące zagadnienia:
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
  • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wody i gleby,
  • właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami,
  • zmniejszenie ilości zużycia surowca,
  • utrwalanie wizerunku przedsiębiorstwa "przyjaznego środowisku",
  • spełnianie wymagań przepisów prawnych, zarządzeń, wytycznych i lokalnych decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska,
  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników poprzez organizację efektywnych szkoleń,
  • kreowanie właściwych postaw i zachowań pracowników,
  • zapewnienie konsultacji z pracownikami oraz ich uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wprowadzania nowych rozwiązań służących poprawie ochrony środowiska.

Wpływ wytwarzania energii cieplnej w naszej spółce na środowisko naturalne w latach 2016 – 2021r. w zakresie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 1
Wykres nr 1
W każdym roku wykonywane są okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza, a ich wyniki wykazują duży margines bezpieczeństwa.

Pytania proszę kierować do Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta, Barbara Błaszczyk, tel. 52 354 11 09