centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
  • Prezydent Miasta Inowrocław
Rada Nadzorcza
  • p. Marcin Tokarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • p. Jan Wardęcki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • p. Mariusz Kuszel – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • p. Bolesław Felczak – Członek Rady Nadzorczej
  • p. Maciej Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki
  • p. Piotr Pawlak – Prezes Zarządu – Dyrektor
  • p. Marek Paszkiewicz – Członek Zarządu – Wicedyrektor
  • p. Agnieszka Raczkowska – Członek Zarządu – Główny Księgowy