centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Przedmiot działalności spółki

Podstawowy:
  1. Wytwarzanie ciepła.
  2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła.
  3. Obrót ciepłem.

Pozostały:
  1. Działalność remontowa i inwestycyjna w zakresie ciepłownictwa oraz urządzeń towarzyszących,
  2. Określanie warunków technicznych w zakresie podłączania obiektów do sieci ciepłowniczej,
  3. Eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń ciepłowniczych,
  4. Świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa, w tym eksploatacja węzłów na zlecenie osób trzecich,
  5. Prowadzenie pogotowia technicznego w zakresie obsługi urządzeń wytwórczych, przesyłowych, odbiorczych i pomiarowych ciepła,
  6. Prowadzenie prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, wytwórczych, przesyłowych i odbiorczych oraz bezpośrednie wykonawstwo,
  7. Wdrażanie nowoczesnych technik i technologii usprawniających gospodarkę energią cieplną.

Prezentacja Spółki