centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Certyfikat jakości ciepła

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu otrzymał certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego.

Jest to dokument potwierdzający w przejrzysty i zrozumiały sposób wpływ produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Podane w certyfikacie wartości informują ile razy mniej system ciepłowniczy emituje zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji) oraz całkowitej (ogólnej) emisji w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej, takich substancji jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P).
Certyfikat jakości ciepła 1
Certyfikat jakości ciepła 2
Otrzymany przez ZEC Sp. z o.. w Inowrocławiu certyfikat w zakresie obniżenia niskiej emisji otrzymał klasę A ze znakiem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION).Oznacza to, że ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz obiekty podłączone do tej sieci nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przyznane certyfikaty to potwierdzenie, że każdy obiekt, który jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej gwarantuje ograniczenie niskiej emisji w mieście, a ciepło z tego źródła jest bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Certyfikacja odbywa się w ramach akcji polegającej na badaniu i ocenie budynków, i jest przeprowadzana w firmach ciepłowniczych w całej Polsce. Zorganizowana została przez Izbę Gospodarczą „Ciepłownictwo Polskie” jako element programu „Ciepło Systemowe” w Warszawie. Uzyskanie certyfikatu przez ZEC było bezpłatne.

Dzięki uzyskanym certyfikatom przez dostawcę ciepła, odbiorcy ciepła mogą korzystać ze znaku „No SMOG”. Umieszczony na budynku jest dowodem, że jest on przyjazny środowisku, nie emituje smogu i korzysta z ekologicznego ciepła.
Certyfikat jakości ciepła 3
- Certyfikaty są efektem konsekwentnie wprowadzanej w ZEC strategii ekologicznej – mówi Piotr Pawlak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. - Korzystamy z opału najwyższej jakości spełniającego restrykcyjne normy. Mamy system najnowocześniejszej filtracji. Konsekwentnie modernizujemy sieć ciepłowniczą. Dzięki tym działaniom Inowrocław należy do programu „Ciepło systemowe”, oddychamy czystym powietrzem, dużo mniej zanieczyszczonym niż w innych polskich miastach. Uzyskanie renomowanych certyfikatów potwierdza słuszność obranej przez nas drogi. Wszystkich odbiorców ciepła z ZEC zapraszamy po informacje, jak uzyskać od nas możliwość umieszczenia certyfikatu „NO SMOG” na swoim budynku. Natomiast tych, którzy jeszcze nie korzystają z ciepła z ZEC namawiam, by jak najszybciej przyłączyli się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Płyną z tego same korzyści
– kończy prezes.