Uprzejmie informujemy, że telefon do pogotowia ciepłowniczego nr 52 357 62 36 przy ul. Św.Ducha 65 w Inowrocławiu zostaje wyłączony.
Z dniem 01.12.2020 r. wszelkie zlecenia/awarie prosimy zgłaszać do dyspozytora zmianowego zakładu pod numer telefonu: 52 354 11 12.
centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Konkurs na wierszyk o ochronie środowiska

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-IV szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego do wzięcia udziału w konkursie na napisanie wierszyka o ochronie środowiska.

Powietrze, woda, gleba, czy zadbać o nie trzeba? Segregacja odpadów, komu to potrzebne? Jak racjonalnie korzystać z ciepła w domu? To pytania, które stawiają organizatorzy konkursu dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego. Napisz wierszyk co myślisz na ten temat.

Organizatorem inicjatywy profilaktycznej jest Komenda Powiatowa Policji, Powiat Inowrocławski i Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży na problemy dotyczące ochrony środowiska, propagowanie wiedzy o odpowiedzialności za jego degradację, kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie i rozwijanie kreatywnych pomysłów.

Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego wierszyka na temat swoich przemyśleń, spostrzeżeń o potrzebie dbałości o środowisko. Warto w nim również ująć, że degradacja środowiska nie jest bezkarna. Komisja konkursowa będzie oceniała profilaktyczny przekaz treści, kreatywność, oryginalność i pomysłowość. Fundatorem nagród jest Powiat Inowrocławski i Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu, a nagrody są atrakcyjne!

Na Wasze prace czekamy pod adresem mailowym: rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pl do 25 kwietnia 2021 roku. Piszcie i przysyłajcie wierszyki, czekamy!

Organizatorzy konkursu życzą powodzenia!