centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12 / sekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec

Niepokój wokół cen ciepła

Przepis na ciepło systemowe
W związku z niepokojem wokół cen ciepła, w trosce o Państwa, Zarząd Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. czuje się w obowiązku usystematyzować i przedstawić Państwu informacje związane ze wzrostem kosztów ciepła.
Inowrocławska ciepłownia do produkcji ciepła wykorzystuje miał węglowy. Ze względu na wielkość instalacji spalania, objęta jest europejskim system handlu do emisji dwutlenku węgla, tzw. EU ETS. Ciepłownie będące w systemie, aby produkować ciepło muszą co roku nabywać uprawnienia do emisji CO2.
 
Za każdą wprowadzoną do atmosfery tonę dwutlenku węgla w 2017 roku płaciliśmy 5 €, w 2021 roku – 65 €, a obecnie płacimy 84 €. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do ubiegłego roku o ponad 6 mln zł. 
Udział kosztów uprawnień do emisji CO2 w cenie wytworzenia ciepła wynosi ok. 50%, to jest 50 zł/GJ. Oznacza to, że dla statystycznego mieszkania o wielkości 50m2, koszt uprawnień do emisji CO2 wynosi około 1.000 zł rocznie!