centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Zmiana cen i stawek opłat za ciepło

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.51. 2018.2019 ASP z dnia 06 marca 2019r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 

 W/w decyzja ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego dnia 11 marca 2019r. poz. 1460 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01 kwietnia 2019r.   

Jednocześnie zawiadamiamy, że z dniem 01 kwietnia 2019r. zmianie ulegają opłaty ryczałtowe za świadczone prace dodatkowe związane z dostarczaniem ciepła – Tabela Nr 4 oraz opłaty ryczałtowe za świadczone usługi na wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. – Tabela Nr 5 w broszurce „Taryfa dla ciepła”.

Taryfa dla ciepła oraz opłaty ryczałtowe - do pobrania w  linku  Strefa Klienta