centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
youtube zec
facebook zec
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Zmiana cen i stawek opłat za energię cieplną

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.40.2019.ASP z dnia 23.10.2019 r., została zatwierdzona zmiana "Taryfy dla ciepła" dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 
Zmiana cen i stawek opłat wynika z rosnących cen uprawnień do emisji  CO2 oraz kosztów zakupu miału.
Decyzja Prezesa URE ogłoszona została w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 261 dnia 23 października 2019r.

Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 08 listopada 2019r.

więcej