centrala: 52 354 11 11 / sekretariat: 52 354 11 00 / dyspozytor: 52 354 11 12ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocławsekretariat@zec.inowroclaw.pl
Zmień kontrast na wysoki
Powiększ czcionkę

Taryfa

1. "Taryfa dla ciepła" – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 05 czerwca 2017 r., poz. 2412

Obowiązuje od dnia 18 lipca 2017 r.
Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.10.2017.Asi z dnia 31 maja 2017 r.

2. "Taryfa dla ciepła" – CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu

Załącznik do decyzji nr OPO.4210.13.2017.JPI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2017 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego dnia 4 sierpnia 2017 r. poz. 3131.

3. Opłaty ryczałtowe za dodatkowe czynności – obowiązujące od dnia 18 lipca 2017 r.


Pobierz darmowy program Adobe Reader – Jeśli nie posiadasz programu do otwierania plików PDF, możesz pobrać go, klikajac na obrazku po lewej.


Reklamacje
  • Jeżeli masz wątpliwości dotyczące otrzymanej faktury,
  • nieprawidłowo wpisane są dane Odbiorcy na fakturze,
  • uważasz, że pobrałeś ciepła mniej niż to wynika z naliczeń,
  • masz wątpliwości do prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • nie są w Twoim przekonaniu dotrzymane standardy jakościowe,
  • masz zastrzeżenia do sposobu przeprowadzonych usług konserwacyjnych

– możesz liczyć na załatwienie każdej reklamacji, wniosku – złóż tylko pismo bądź skontaktuj się telefonicznie z działem Sprzedaży i Obsługi Klienta, tel. 052 354 11 09 lub 052 354 11 10.